Kaikoura

NEW ZEALAND 10 คืน 11 วัน เหมือนอยู่ในเมืองแห่งความฝันจริงๆ Part#4 (Final)

มาถึงรีวิวสุดท้ายของซีรี่ NEW ZEALAND 10 คืน 11 วัน เหมือนอยู่ในเมืองแห่งความฝันจริงๆ กันแล้วค่ะ
ปิดท้ายทริปนี้ จะพาไปเที่ยวอีก 3 เมือง คือ Kaikoura – Picton – Wellington ค่ะ