Jozankei

Jozankei เมืองกลางหุบเขาสีเหลืองอร่าม

เมืองกลางหุบเขาสีเหลืองอร่าม…บนเกาะฮอกไกโด
Jozankei โด่งดังในเรื่องออนเซน น้ำพุร้อน และตัวกัปปะ เมืองมีขนาดเล็กสามารถเดินไปตามจุดต่างๆได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น…