Family trip

ดูซากุระ ไหว้พระใหญ่ ชมภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อได้เวลาพา “ครอบครัว” ไปตะลุยญี่ปุ่น “ทริปลูกกตัญญู” จึงเกิดขึ้น…
ใน concept “ดูซากุระ ไหว้พระใหญ่ ชมภูเขาไฟฟูจิ” ทริปเบสิกที่ทุกคนก็ไปได้แบบง่ายๆ