Author Archives

 • OKINAWA : Heavenly Japan Part.2

  มา Okinawa สถานที่ที่ต้องไปก็คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Okinawa Churaumi Aquarium ซึ่งอยู่ใน Ocean Expo Park เมือง Nakijin Village ตอนเหนือของเกาะ Okinawa

 • OKINAWA : Heavenly Japan Part.1

  ประเดิมเรื่องเล่าเรื่องแรกใน Wordpress จะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะ
  ไปเลยล่ะกัน “OKINAWA” ได้เวลาขับรถตะลุยเกาะสวรรค์
  ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดๆประเทศญี่ปุ่นกันบ้าง หลายคนอาจคิดว่า เกาะคิวชู คือใต้สุดแล้ว
  No no no ค่ะ… Okinawa ต่างหาก